اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 1138
  • نويسنده : webmaster
  • تاريخ : 17-10-1393, 10:16
17-10-1393, 10:16

کاپوتاژ

دسته بندی : خدمات شركت / كاپوتاژ

کاپوتاژ
در صورتی که مشتری قصد خارج نمودن خودرو از کشور را داشته باشد، ضمن ارائه درخواست و پس از انجام بررسی های لازم، مشروط به نداشتن قسط معوق و ممنوعیت قانونی، مجوز خروج خودرو از کشور را دریافت می نماید.


تعریف کاپوتاژ و شرایط عمومی آن:
کاپوتاژ عبارت از حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه های مرزی است و کالائی که از لحاظ نزدیکی راه یا رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر کشور با عبور از خاک کشور خارج حمل شود و نیز مشمول مقررات کاپوتاژ می شود و در این موارد هرگاه کالای کاپوتاژی با وسائط نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع تشریفات کالای کاپوتاژی خواهد بود.
تبصره اداره کل گمرک می تواند حمل و نقل کالای بوسیله ادارات یا بنگاههای دولتی را در سواحل بحر خزر از تشریفات کابو تاژ معاف داشته و محمولات مزبور را مانند حمل و نقل داخلی تلقی نماید.
شرایط:
1- خروج کالای کاپوتاژی از خاک کشور و ورود مجدد آن از نقاطی میتواند صورت بگیرد که در آن نقاط گمرک دایر و آن گمرک برای انجام تشریفات کاپوتاژ مجاز و مفتوح باشد.
(گمرک های مجاز برای انجام تشریفات کاپوتاژ از طرف اداره کل گمرک تعیین و جهت استحضار عامه آگهی می شود.در موارد استثنائی ممکن است حمل کالا بطور کاپوتاژ از گمرک خانه های دیگر نیز اجازه داده شود لیکن این اجازه فقط از طرف اداره کل گمرک پس از رسیدگی ممکن است صادر گردد.)
2- کالای کاپوتاژی از پرداخت حقوق گمرکی و سود و عوارض در موقع ورود مجدد معاف است ولیکن مشمول پرداخت هزینه های گمرکی مذکور در این آئین نامه می باشد.
3- هر کالایی را که صدور آن از کشور مجاز است می توان با انجام تشریفات و مقررات مذکور در بخش دوم این فصل بعنوان کاپوتاژ حمل نمود لیکن کالائیکه طبق قوانین مخصوص ممنوع الصدور است و همچنین کالائیکه صدور آنها بموجب تصویبنامه ها یا مقررات دیگر یا غیر مجاز یا مشروط باشد برای کاپوتاژ قبول نمی شود مگر با اجازه مخصوص اداره کل گمرک در هر مورد. اداره کل گمرک می تواند صدور چنین اجازه را در هر مورد علاوه بر تودیع سپرده مذکور این آئین نامه بهر گونه قید و شرط دیگری هم کهمقتضی بداند موکول و مشروط نماید.
4- گمرک در هر مورد که لازم تشخیص بدهد می تواند قبول کالائی را برای کاپوتاژ بشرط بدرقه تا گمرک مقصد مشروط نماید در اینگونه موارد برای تعیین ماموران و هزینه مسافرت و فوق العاده آن ها طبق مقررات این آیین نامه رفتار می شود.
5- کالای کاپوتاژی باید در مدتی که از طرف گمرک مبداء تعیین می شود به گمرک مقصد برسدمدت مزبور را گمرک مبداء در هر مورد با توجه به نوع وسائط نقلیه و مسافت و کیفیت راه و کیفیت فصول مختلف سال تشخیص و تعیین می نماید.
(علاوه بر مدت مزبور گمرک مهلت دیگری نیز برای ارائه گواهی نامه گمرک مقصد که حداکثر آن 3 ماه از تاریخ صدور گواهی نامه مزبور خواهد بود تعیین نمود.)
تبصره هرگاه صاحب کالای کاپوتاژی آنرا ظرف مدت مقرر بمقصد جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) نرساند مکلف به پرداخت جریمه از یکصد الی یک هزار ریال به تشخیص رئیس گمرک می باشد.
تشريفاتي که براي کاپوتاژ بايد انجام شود
6- براي کالاي کاپوتاژي اظهار نامه روي اوراق چاپي مخصوص در دو نسخه تنظيم و تسليم مي شود در اين اظهار نامه بايد تعداد, نوع بسته علامت, شماره وزن با ظرف , نوع کالا , وزن خالص و ارزش کالا و نام گمرک مقصد و راهي که کالا طي خواهد کرد بدون حک و قلم خوردگي قيد خواهد شد.
7- هرگاه کالاي مورد اظهار نامه از نوع کالايي باشد که براي صادرات قطعي آن ها از کشور قيود و شرايطي طبق قوانين و مقررات مربوط وضع شده يا در آتيه وضع شود صاحب کالا يا نماينده او ملزم است که انجام آن قيود و شرايط را در صورت نرسيدن کالا بمقصد , قبلا و به نحوي که مورد قبول گمرک باشد تضمين يا تامين کند.
8- در مورد کالايي که صدور آن ممنوع يا غير مجاز و يا مشروط است حمل آن به صورت کاپوتاژ فقط با اجازه مخصوص اداره کل گمرک مي تواند صورت بگيرد در اين موارد صاحب کالاي کاپوتاژي يا نماينده او بايد مبلغي معادل 3 برابر قیمت فوب کالا به صورت سپرده به گمرک در مقابل اخذ قبض رسيد بپردازد و در مواردي که اداره کل گمرک شرايط ديگري نيز براي حمل آن کالا به طور کاپوتاژ مقرر نموده باشد انجام آن شرايط را نيز موافق نظر گمرک محل قبلا" تامين يا تضمين کند.
تبصره - از سپرده موضوع اين ماده حداقل 10 درصد آن بايد نقدا" يا تضمين بانکي توديع شود و نسبت به بقيه گمرک مجاز است در مواردي که مقتضي بداند ضمانت کتبي معتبر بپذيرد.
9- همين که ورقه اظهار نامه کاپوتاژ تسليم گمرک گرديد از طرف گمرک به معاينه و رسيدگي و ارزيابي کالا و تطبيق مشخصات مشهود با مندرجات اظهار نامه اقدام مي شود.
10 - پس از پایان عمليات ارزيابي و صدور پروانه کاپوتاژ در سه نسخه به هر يک از بسته هاي موضوع پروانه کاپوتاژ پس از نخ کشي يا مفتول کشي پلمپ گمرک الصاق مي گردد و دو نسخه از پروانه کاپوتاژ در اختيار صاحب کالا قرار مي گيرد.
11- صاحب کالاي کاپوتاژي مکلف است پروانه کاپوتاژ را در تمام مدت حمل همراه محموله نموده و کالاي کاپوتاژ ي را از راه هاي مجاز خارج و وارد کند.
12- در مورد کالاي کاپوتاژي که ممنوع الصدور يا غير مجاز و يا مشروط نسيت هرگاه سوانحي پيش آيد که رسيدن محموله را به مقصد در مدت اعتباري که تعيين گرديده است غير ممکن سازد ذينغع مي تواند با ذکر علل و موجبات تاخير کتبا از گمرک مبدا در خواست تمديد مدت بنمايد گمرک مبدا در صورتي که در خواست مزبور قبل از انقضاء سررسید مدت اعتبار باشد و علل اظهار شده را هم موجه تشخيص دهد مي تواند مدت اعتبار را تمديد نمايد.
( هرگاه در خواست تمديد بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه به گمرک برسد و گمرک مبداء علل در خواست را موجه تشخيص بدهد با در خواست مزبور در مقابل اخذ حداقل جريمه انتظامي موضوع تبصره ذيل آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391/12/29 موافقت مي نمايد.هر تمديدي که گمرک مبدا با آن موافقت مي کند بايد بلافاصله گمرک مقصد را مطلع سازد.)
13- در مورد کالاي کاپوتاژي که ممنوع الصدور يا غير مجاز و يا مشروط اجازه تمديد در هر مورد بايد با اطلاع گمرک مقصد نيز برسد و در صورتي که در خواست تمديد بعد از انقضاء مدت پروانه کاپوتاژ تسليم شده باشد اداره کل گمرک ضمن موافقت با تمديد ميزان جريمه انتظامي را که بايد اخذ شود نيز تعيين مي نمايد.

شما وارد سايت نشده ايد. جهت ارسال نظر در سايت وارد شويد
اگر تاکنون ثبت نام نکرده ايد اينجا کليک کنيد.

بايگاني مطالب

آمار سايت

بازدید امروز: 46
بازدید دیروز: 258 [-17.04 %]
بازدید هفته:615
بازدید ماهانه:11731
بازدید سالانه:68811
بازدید کل:239427
بیشترین بازدید:2289 در 1397.05.09
^